تبلیغات
- اخبار روز ،متون علمی و ادبی،دانلود،آموزش وبلاگ نویسی و .. - سخنان بزرگان درباره‌ی تكبر و غرور
ما ســــــــــــعی میكنیم بهترین هــــــــــــــــا را در این جـــــــــــا برایتــــــــان تــــــــدار ك ببینیم

-
-
تاریخ : چهارشنبه 17 آبان 1391
نویسنده : سعید ابدالی
وقتی خودخواهی یك فرد به صورت قانون در آمد، فانوس بردارید و در روز روشن به دنبال عدالت و انسانیت بگردید.((؟))

هیچ چیز مانند شادی زن باعث برانگیختن غرور مرد نمی شود؛ چون همیشه آن را مربوط به خود می داند.((جانسون))

اگر انسان یك روز از خودخواهی [ اش ] بگذرد، همه او را نیك خواهند گفت.((كنفوسیوس))

اگر خودپسند نباشیم از خودپسندی دیگران شكایت نخواهیم كرد.((لارشفوكولد))

خودبینی، چنبره و محیط گیرایی اش درون است و افتادگی، پیرامون و بیرون ماست و این می تواند همگان را به سوی ما بكشاند.((اُرد بزرگ))

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای، او را خوار مساز؛ بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی.((اُرد بزرگ))

اگر اشخاص خودخواهی تلاش دارند شما را بفریبند، نامشان را از لیست نامهای همنشینان خود خط بزنید، اما هرگز درصدد انتقام جویی برنیایید. زیرا اگر چنین كاری بكنید، خود را بیشتر از آن اشخاص آزار داده اید.((دیل كارنگی))

حس غرور و خودبینی در تمام مردم یكسان است؛ تفاوتش تنها در نحوه ظهور آن است.((دیل كارنگی))

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده ها را ویران نكرده است.((چارلی چاپلین))

آنچه مردم دوستی می خوانند، چیزی غیر از نفع شخصی نیست. دوستی خودپسندی انسان است كه می خواهد به نام دوستی از دیگران بهره ببرد.((لارشفوكولد))

آنچه مردم دوستی می خوانند، چیزی غیر از نفع شخصی نیست. دوستی خودپسندی انسان است كه می خواهد به نام دوستی از دیگران بهره ببرد.((لارشفوكولد)) 

مغرور بودن به دانش خود، بدترین نوع نادانی است.((جرجی تایلر)) 

غرور خود را نگهدار، اما برای آن زندگی نكن.((كارن استیونس)) 

هیچ كس نمی تواند هم مغرور باشد و هم خواستار آموختن.((جان ماكسول)) 

برای خودپسندها دیگران تنها یك مشت ستایشگرند.((آنتوان دوسنت اگزوپری)) 

خودپسندها جز ستایش خودشان چیزی را نمی شنوند.((آنتوان دوسنت اگزوپری)) 

امروز من مردمی را می بینم كه وراج، خودخواه و ناسپاسند، اما از این موضوع ناراحت نیستم چون می توانم دنیا را بدون وجود چنین مردمی در نظر مجسم كنم.((ماركوس اوریلیوس)) 

كسی به اندازه یك خودخواه سرش كلاه نمی رود.((هنری وارد بیچر)) 

قلب مغرور و خودخواه هرگز نمی تواند از سرگیجه و بی حوصلگی بگریزد.((گوته)) 

گروهی از مردم اندكی از ثروت كلان خویش را می بخشند و آرزویی جز شهرت ندارند. این خودخواهی و این شهرت پرستی كه به طور ناخودآگاه گرفتارش هستند بخشش آنها را تباه می سازد.((جبران خلیل جبران)) 

پنج چیز است كه پنج چیز از آن نزاید: دلی كه خانه ی غرور است كانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نكوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كین ننگرند و دروغگویان از كسی وفا و اعتماد نبینند.((گوته)) 

سخاوت، بخشیدن بیشتر از توان است و غرور، ستاندن كمتر از نیاز.((جبران خلیل جبران)) 

پادشاهی كه مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست؛ او در ته چاه كبر و خودبینی فرو افتاده است.((ارد بزرگ)) 

تواضعِ بی جا آخرین حد تكبر است.((لابرویر)) 

در وجود هر یك از ما خائنی بنام خودخواهی وجود دارد كه فقط در برابر تملق و چاپلوسی نرم می شود.((پل والری)) 

خوشبختی برای فخر فروشی نیست، بلكه باید از آن لذت برد. بنابراین، اگر بدانم و احساس كنم كه شاد هستم، هر چند دیگران مرا غمگین و درمانده به حساب آورند، نظر ایشان را نخواهم پذیرفت.((توماس تراهون)) 

هر انسان آزادی، هرجا كه زندگی كند شهروند برلن است و من به عنوان انسانی آزاد، با غرور بیان می دارم: من یك برلنی هستم.((جان اف كندی)) 

دیرگاهی كه مرگش فرارسید، ذره ذره از پیكرش ستاره بساز! آنگاه طاق نیلگون آسمان را چراغانی خواهد كرد تا جهان عاشق به شب تبدیل شود و هیچ انسانی به ستایش خورشید خودپرست ننشیند.((ویلیام شكسپیر)) 

عشق و فروتنی، جامه ای برازنده ی مرشدی پرهیزگار باشد، نه سزاوار جاه طلبی مغرور.((ویلیام شكسپیر)) 

زیبایی دنیا بسته به هنرهای زیبا است؛ هنر، مایه ی غرور و اسباب دلداری و آسایش خاطر است.((آناتول فرانس)) 

دانش، انسان را فروتن می كند و نادانی موجب ادعا و خودستایی می شود.((جان كایزل)) 


موضوعات مرتبط: سخن بزرگان ,
آخرین مطالب